• قسمت 23 - آموزش عکاسی پایه ، نورسنج نقطه ای
قسمت 23 - آموزش عکاسی پایه ، نورسنج نقطه ای
1395/01/28 - 12:36:27 // عکاسی // 0 نظر // 1448 بازدید

در اين روش تمام تصميم گيري براي تنظيم نور دوربين، بر اساس ناحيه کوچکي در مرکز کادر انجام خواهد شد و ناحيه ديگري مورد سنجش قرار نمي‌گيرد. بزرگي اين ناحيه در دوربين‌هاي حرفه‌اي قابل تنظيم بوده و معمولا از يک درصد تا 9 درصد کادر را شامل مي‌شود. اين نوع نورسنجي براي هنگامي که عکاس مي‌خواهد به ناحيه خاصي از کادر توجه ويژه داشته باشد و آنرا از بقيه نواحي جدا کند، بسيار کارآمد است.

نورسنج نقطه‌اي

  نورسنجی نقطه‌ای


در اين روش تمام تصميم گيري براي تنظيم نور دوربين، بر اساس ناحيه کوچکي در مرکز کادر انجام خواهد شد و ناحيه ديگري مورد سنجش قرار نمي‌گيرد. بزرگي اين ناحيه در دوربين‌هاي حرفه‌اي قابل تنظيم بوده و معمولا از يک درصد تا 9 درصد کادر را شامل مي‌شود. اين نوع نورسنجي براي هنگامي که عکاس مي‌خواهد به ناحيه خاصي از کادر توجه ويژه داشته باشد و آنرا از بقيه نواحي جدا کند، بسيار کارآمد است. با نور سنجي براي نقطه انتخاب شده، تنظيم نور فقط براي ناحيه مورد نظر صحيح خواهد بود.
نتيجه چنين نورسنجي اين خواهد بود که ممکن است نور بقيه نواحي کمتر يا بيشتر از ميزان طبيعي شود، اما نور نقطه مورد نظر عکاس بدرستي تنظيم خواهد شد.

در اين تمرين مي‌خواهيم مدهاي مختلف نورسنجي را تجربه کنيم.

۱- مد نورسنجي ماتريسي
در اين مد دوربين، با اندازه‌گيري نور در چند نقطه که در کل کادر پراکنده هستند، متوسطي از نورسنجي خوانده شده را به عنوان نورسنجي عکس انتخاب مي‌کند. اين نوع نورسنجي براي شرايطي مناسب است که تضادهاي روشنايي شديدي در کادر وجود ندارد و هدف از عکس، کل منظره موجود در کادر است. اين نوع نورسنجي معمولا در عکس‌هاي منظره يا عکس‌هاي گروهي و مانند آن که مي خواهيم نورسنجي همه مناطق کار به يک اندازه باشد مناسب است. براي تجربه اين نوع نورسنجي دوربين خود را روي مد نورسنجي ماتريسي بگذاريد. مد تنظيم نور دوربين را روي حالت P بگذاريد که دوربين خود سرعت شاتر و ديافراگم را تعيين مي‌کند. از چند منظره مختلف که نور يکنواخت و نيز نورهايي با تضاد روشنايي نسبتا زياد دارد عکس بگيريد. اين عکس ها را براي مقايسه با عکس‌هاي حالت قبل روي کامپيوتر نگاه داريد.

۲- مد نورسنجي نقطه‌اي
دوربين را روي مد نورسنجي نقطه‌اي يا Spot بگذاريد. در اين مد در وسط کادر دوربين يک نقطه يا کادر کوچک ديده مي‌شود که نورسنجي در آن ناحيه انجام خواهد شد. اين نقطه را روي هر ناحيه‌اي از تصوير که بگيريد، دقيقا نور همان ناحيه اندازه گيري مي‌شود. در يک منظره که تضاد نوري نسبتا زيادي دارد (مثلا کادري که در آن ناحيه آفتابي و سايه در ميان روز وجود دارد) يکبار نقطه نورسنجي را روي زمينه آفتابي و يک بار سايه قرار داده و بعد از فشردن دکمه شاتر دوربين تا نيمه و نورسنجي، در حالي که دکمه را در همان حالت نيمه فشرده نگاه داشته‌ايد کادر بندي کنيد و عکس بگيريد. در هر دو حالت دقيقا يک کادر را انتخاب کنيد. شرح دهيد عکس اين مرحله با عکس‌هاي تمرين ۱ چه تفاوتي دارند؟ در اين تمرين، عکس اول (نورسنجي روي ناحيه روشن) و عکسي که با نورسنجي وري ناحيه تاريک گرفته شده با هم چه تفاوت‌هايي دارند؟

۳- مد نورسنجي مرکزي
در اين حالت، دوربين در ناحيه‌اي معمولا بين ۵ تا ۱۵ درصد از ميان کادر نورسنجي مي‌کند. اين حالت نورسنجي براي شرايطي مناسب است که مي‌خواهيم يک ناحيه نسبتا بزرگتر از حالت نقطه‌اي را درميان کادر نورسنجي کنيم. دوربين خود را روي حالت نورسنجي مرکزي بگذاريد. با قرار دادن کادر ميان منظره‌ياب روي نواحي مختلف روشن و تاريک چند عکس بگيريد. بهتر است براي مقايسه بهتر، منظره مورد نظر همان منظره تمرين قبل باشد. اکنون عکس‌هاي اين تمرين را با تمرين قبل مقايسه کنيد و بگوييد وقتي دوربين را روي منطقه روشن و منطقه تاريک کادر تنظيم مي‌کنيد نسبت به حالت قبل که همين کار را کرديد، چه تفاوتي در تصاوير وجود دارد؟

محمد جعفری فوتمی
معرفی نویسنده : محمد جعفری فوتمی

در کنار شما هستیم ، تا در اوقات فراغت خود بدور از استرس ها و مشکلات و خستگی ناشی از کار ، به آرامش برسید و لحظاتی شاد را بگذرانید و همچنین با نکاتی ساده مهارت های زندگی خود را بالا ببرید

امتیاز به مطلب
           
نظرات کاربران
ارسال نظر