• 5  راه نجات از بوی بد پاها
5 راه نجات از بوی بد پاها
1395/01/18 \\ سبک زندگی \\ 0 نظر

مسلمن وقتی کفشهای خود را در یک مهمانی در می آورید ، علاقه ندارید همه از بوی وحشتناک جورابها و پاهای شما فراری شوند ، ولی این مسئله برای خیلی ها وجود دارد.

  • ده دلیل برای اینکه شما باید یک بار هم که شده در زندگیتان تنها سفر کنید
ده دلیل برای اینکه شما باید یک بار هم که شده در زندگیتان تنها سفر کنید
1395/01/18 \\ سبک زندگی \\ 0 نظر

در ابتدا سفر می کنیم تا خودمان را گم و فراموش کنیم . سپس سفر می کنیم تا خودمان را کشف کنیم . ما سفر می کنیم تا چشمان و قلب هایمان را باز کنیم و بیشتر راجع به دنیا یاد بگیریم ... و ما سفر می کنیم تا دوباره تبدیل به جوانی خام شویم ، تا دوباره عاشق شویم و زمان را به آرامی سپری کنیم .

  • 1
  • 2
  • 3
  • موارد یافته شده : 29