• نقد عکسی از جناب امیر عبدالپناه
نقد عکسی از جناب امیر عبدالپناه
1395/01/26 \\ نقد عکس و روانشناسی \\ 1 نظر

نیمه ی زیرین که قدمگاه نخست بیننده است و گویی که ما از این بخش، وارد چشم انداز عکس می شویم. نیمه ای که حس میکنیم به ما نزدیکتر است. و نیمه ی زبرین که نگاه ما را به دوردست می برد و ژرفایی در تصویر، پدید می آورد.

  • نقد عکس جناب آقای میری
نقد عکس جناب آقای میری
1395/01/25 \\ نقد عکس و روانشناسی \\ 0 نظر

عکس در نظر اول، مواجهه واقعیت و مجاز است. چیزی که واقعا رخ داده است در پیش زمینه و چیزی‌که تنها نمایی از آن دیده می‌شود در پس زمینه است. این مقابله واقعیت و مجاز، ذهن را درگیر می‌کند و عکس را برای بیننده گیرا.

  • موارد یافته شده : 9