• بیژن نجدی - ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
بیژن نجدی - ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
1395/01/22 \\ فرهنگی و هنری \\ 0 نظر

ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﺭﻩ ﻫﺎﻳﺶ ، ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮﻡ ﻧﻴﻢ ﺩﮔﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ، ﻭﻗﻒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭﻳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ .

  • آیا شما خشمگین هستید ؟
آیا شما خشمگین هستید ؟
1395/01/18 \\ نقد عکس و روانشناسی \\ 0 نظر

شناخت درمانی به شما یاد می دهد که چطور باید خشمتان را بفهمید، ریشه ها و علل به وجود آمدنش را کشف کنید و در موقعیت های مختلف زندگی با آن مواجه شوید، آن هم طوری که نه خودتان آسیب ببینید و نه طرف مقابلتان.

  • موارد یافته شده : 2