• نقد عکسی از جناب امیر عبدالپناه
نقد عکسی از جناب امیر عبدالپناه
1395/01/26 \\ نقد عکس و روانشناسی \\ 1 نظر

نیمه ی زیرین که قدمگاه نخست بیننده است و گویی که ما از این بخش، وارد چشم انداز عکس می شویم. نیمه ای که حس میکنیم به ما نزدیکتر است. و نیمه ی زبرین که نگاه ما را به دوردست می برد و ژرفایی در تصویر، پدید می آورد.

  • موارد یافته شده : 1